Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
138631

SỞ Y TẾ THANH HÓA

TRUNG TÂM Y TẾ NGA SƠN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

                 Nga Sơn, ngày 10 tháng 09 năm 2021

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỞNG TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

 

TT

Họ và tên

Đơn vị TYT

Số điện thoại

1

Trần Thành Chu

 Nga Điền 

0987021969

2

Lê Văn Thanh

Nga Phú 

0946629298

3

Hà Văn Khẩn

 Nga Thái 

0971101536

4

Phạm Văn Minh

 Nga An 

0368773995

5

Mai Thị Uyến

 Nga Tiến 

0975176463

6

Trần Thanh Nam

 Nga Liên 

0986707306

7

Lê Văn Chiến

 Nga Thủy 

0977599515

8

Trịnh Văn Châu

 Nga Tân 

0372498878

9

Đào Văn Thao

 Nga Yên 

0942914133

10

Mai Ngọc Vi

 Nga Trung 

0985901345

11

Phạm Văn An

 Nga Thanh 

0974518516

12

Mai văn Dũng

Nga Giáp 

0385796518

13

Hoàng Thị Hòa

Nga Trường 

0972475496

14

Phạm Văn Thuận

Nga Thành 

0982807919

15

Mai Thị Hà

Nga Thạch 

0975351419

16

Mai Hồng Nguyên

Nga Phượng 

0949565129

17

Mai Như Dũng

Nga Hải 

0936763454

18

Nguyễn Thị Thủy

Nga Vịnh 

 0972114956

19

Phan Thị Dậu

Nga Thắng 

0912330851

20

Nguyễn Văn Thanh

Ba Đình 

0978232517

21

Mai Huy Duyên

Nga Văn 

0912093213

22

Phạm Văn Sơn

Nga Bạch 

0393267442

23

Mai Thị Lương

Nga Thiện 

0988719928

24

Mai Xuân Hải

Thị trấn   

0972078957

 

Nơi nhận

- ….;

- Lưu VT.

                                                                            

         GIÁM ĐỐC

 

                       Hoàng Văn Hoành