Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
138631

Trồng cây xanh tại đơn vị

Đăng lúc: 08:03:14 14/09/2017 (GMT+7)

Trồng cây xanh tại đơn vị

        SỞ Y TẾ THANH HÓA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ NGA SƠN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


              Số:      /TTYT                                              Nga Sơn, ngày     tháng 9 năm 2017

V/v triển khai trồng cây xanh bóng mát

trong cơ quan, hướng tới cơ sở y tế

“xanh - sạch – đẹp”.

 

                                    Kính gửi: Các Khoa, Phòng, Trạm y tế xã, thị trấn

 

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện trong việc đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 8 năm 2017. Cơ sở mới bước đầu đã đáp ứng được sự kỳ vọng của tập thể cán bộ, viên chức, với người dân trong việc đảm bảo về điều kiện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên hiện nay trong khuôn viên chưa có cây xanh bóng mát tạo cảnh quan “xanh”.

Căn cứ kế hoạch số 11/KH-TTYT ngày 27/02/2017 của Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn về việc triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế “xanh – sạch – đẹp”. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện nga Sơn, chỉ đạo tới các Khoa, Phòng, Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện những nội dung cụ thể sau đây:

1. Về phía Trung tâm y tế:

- Đấu mối với công ty cây xanh trên địa bàn huyện khảo sát, quy hoạch tổng thể vị trí trồng cây xanh, loại cây xanh trong khuôn viên; trồng hoa cây cảnh và vị trí đặt chậu cảnh ngoài hành lang để hợp đồng thực hiện: Đơn vị thống nhất trồng những loại cây sau: Cây xoài, cây sấu, cây lộc vừng, cây vú sữa, cây vạn tuế, cây sao đen, cây phượng, cây vối; kích thước cây đường kính phải đạt từ 10-15 cm, cao khoảng 4 m trở lên, riêng chậu cảnh không quy định cây nhưng phải đẹp và có giá trị .

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng kế hoạch xây dựng cơ sở “xanh – sạch – đẹp” đến từng cá nhân, tập thể trong đơn vị, từ đó kêu gọi, vận động phong trào đóng góp trồng cây xanh, chậu hoa, cây cảnh tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và các tập thể tích cực tham gia phong trào này, đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đưa vào bình xét thi đua cuối năm.

- Làm biển ghi tên lưu niệm gắn với cây, chậu cảnh cho từng cá nhân, tập thể

2. Đối với cá nhân và tập thể:

- Đơn vị kêu gọi, vận động các cá nhân, tập thể chung tay đóng góp công sức và có trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng đơn vị “xanh – sạch – đẹp”. Cụ thể: Khoa, Phòng, Trạm Y tế mỗi tập thể tối thiểu trồng được 01 cây xanh (chủng loại cây như đã nêu trên) hoặc 01 chậu cảnh đẹp, có giá trị; riêng cá nhân tùy tâm ủng hộ.

Ghi chú: Nếu cá nhân, tập thể nào không tìm được cây thì đóng góp bằng tiền mặt, trị giá theo cây trồng thực tế).

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 13/9/2017 đến ngày 20/9/2017

 Mọi thông tin xin liên hệ với đ/c Trần Văn Lý - Tr.Phòng Hành chính-TH theo số ĐT: 0986.601.263 hoặc trực tiếp với công ty cây xanh  số ĐT: 0936.328.353 để đăng ký./.

 

Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC

 - Như KG  (T/h)

 - Lưu: VT                                                                                      (đã ký)

 

 

                                                                                                                                                   Hoàng Văn Hoành

Từ khóa bài viết: